чернодробно увреждане

Като се изключи жълтеницата, която е широко позната и винаги насочва към съмнение за чернодробно увреждане, останалите симптоми, които са налице, когато черният дроб е засегнат, се считат за неспецифични и почти никой, който ги усеща, не подозира, че заболяване именно на този важен орган ги е предизвикало.

Умората и физическото изтощение са симптомът, който, според лекари и пациенти, се появява първи у хората с болен черен дроб. Причината е в това, че най-големият вътрешен орган в тялото ни е отговорен за изключително голяма част от важните физиологични процеси в организма и всеки проблем в тяхното протичане оказва бърз и силен ефект върху снабдяването с енергия, физическото състояние и способностите на тялото.

Умората и изтощението като симптом на чернодробно заболяване се описват като усещане за липса на енергия и мотивация, раздразнителност и бързо изчерпване на физическите и психически сили. Това състояние спохожда хората с болен черен дроб още със ставането сутрин и в много случаи те се чувстват така почти постоянно. Чернодробно заболяване в много случаи би могла да бъде причината за отпадналостта и усещаната умора на тялото, особено когато не са налице някои от естествените омаломощаващи организма фактори като липса на пълноценен сън и почивка, прекаляване с алкохол и др.

Както стана въпрос по-рано, черният дроб е силно свързан със снабдяването на тялото с енергия. Именно той конвертира глюкозата в гликоген, който да служи като източник на енергия, когато в тялото не са постъпили достатъчно хранителни вещества. Всичко това превръща здравия черен дроб в своеобразен борец срещу умората на тялото. Увреденият и фиброзирал орган обаче има силно намалена възможност да складира и преработва гликоген.

Тъй като умората е симптом, а не отделно заболяване, важно е да бъдат премахнати причините за нейната поява, т.е. при чернодробно болните да се полагат достатъчни и адекватни грижи за черния дроб, ускоряващи неговото възстановяване и поддържане в добро състояние. Ето защо в такива случаи е препоръчително да се приемат хепатопротективни хранителни добавки с именно такова действие. Водещ такъв продукт е Хептен, който доказано благоприятно повлиява всички чернодробни функции.

borola
Сподели: