интоксикация на черния дроб

Черният дроб е органът, който е натоварен с най-много и най-разнообразни отговорности. Той е свързващо звено между всички системи в организма. От друга страна черният дроб подсигурява нормалното функциониране на тези системи като филтрира кръвта от всички токсични продукти, които може да нарушат функциите им. Именно детоксикиращата функция на черния дроб е тази, която създава риск от най-сериозно претоварване и увреждане на органа. Филтрирането и задържането на токсините от кръвта може да доведе до опасна интоксикация на черния дроб. Тя протича с възпаление на чернодробната тъкан и се означава и като токсичен хепатит. Подобни състояния може да прогресират и да се стигне до най-тежкото увреждане на черния дроб – цироза.

Водещи причини за интоксикация на черния дроб

Токсично увреждане на черния дроб може да настъпи под влияние на различни вещества с хепатотоксично действие. Те може да са получени като отпадни продукти от дейността на телесните клетки или в резултат на метаболизирането на храни, напитки или лекарства. Сред хепатотоксините, които най-често причиняват интоксикация на черния дроб, са:

 • етанол
 • амоняк
 • фенол
 • индол
 • стероиди

други вещества, получени при разпада на лекарствени продукти
В чернодробните клетки тези токсини се подлагат на естерифициране, окисление, редукция, метилиране, хидролиза и други биохимични процеси. Целта е да се превърнат в безвредни за организма продукти и да се изхвърлят от него. Системното им попадане в кръвта и задържането им в чернодробната тъкан са причина за все по-трудното им неутрализиране и постепенната интоксикация на черния дроб. Затова за появата й сериозно допринасят фактори като:

 • хронични злоупотреби с алкохол
 • излагане на влиянието на отрови и химикали
 • неконтролиран прием на медикаменти – освен с разпадането си до хепатотоксични продукти някои лекарства застрашават допълнително черния дроб. В тази група попадат медикаментите, които предизвикват автоимунни реакции в организма. Така те непряко водят до чернодробни увреждания, които медицински се означават като автоимунни хепатити.

Симптоми на токсично увреждане на черния дроб

Общата клинична картина при интоксикация на черния дроб често напомня протичането на острите вирусни хепатити. Най-често срещаните симптоми включват:

 • сърбеж по тялото
 • гадене и повръщане
 • обриви по кожата
 • жълтеница
 • потъмняване на урината

Профилактика и овладяване на чернодробната интоксикация

Избягването на факторите, предизвикващи токсично увреждане на черния дроб, невинаги е възможно. Това важи най-силно за хората, които приемат редовно медикаменти за лечение на различни хронични заболявания. За тях, както и за стремящите се към профилактиране на чернодробните увреждания е изключително важно да вземат мерки за подпомагане дейността на черния дроб.

За тази цел може да се разчита на различни продукти с хепатопротективно действие. Доказан и препоръчван от специалистите хепатопротектор е силимарин – вещество, което се извлича от растението Sylibum marianum (Бял трън).

Сподели: