хепатит

Всяка година на 28 юли отбелязваме т.нар. Световен ден за борба с хепатита. Той е един от осемте официални световни дни, които Световната Здравна Организация (СЗО) посвещава на 8 от водещите здравословни проблеми сред населението по света. Датата е международно съгласувана през 2010 г., за да се даде възможност на всички пациентски организации по света да я отбелязват едновременно.

Световният ден за борба с хепатита се отбелязва с няколкодневни събития в над 100 страни по света, целящи да повишат информираността по отношение на това инфекциозно заболяване на черния дроб. Всяка година СЗО публикува специален доклад, в който обобщава резултатите от тези събития и задава целите за следващата година. Очакванията за тазгодишния Световен ден за борба с хепатита са огромни, имайки предвид зададените от миналата година цели. Очаква се международните дискусии през 2017 г. да дадат началото на успешния край на борбата срещу всички типове вирусен хепатит.

Световен ден за борба с хепатита – главни цели през 2017 г.

Отбелязването на миналогодишния Световен ден за борба с хепатита позволи на специалистите от СЗО да канализират усилията си и да ускорят постигането на позитивни резултати. Очаква се ритъмът на усилията им да се е запазил и през тази година да се постигнат поставените цели. Те са насочени към:

  • Запознаване на световното население със сериозността на вирусния хепатит като водещо сред всички типове чернодробни заболявания. Само от хроничен хепатит C и В страдат около 325 милиона души.
  • Насърчаване на болните да търсят навременна и качествена лекарска помощ. Счита се, че само около 50% от реално инфектираните с хепатит В и С са диагностицирани. Едва около 10% от тях пък получават нужното лечение.
  • Спиране разпространението на вирусните хепатити. Всяка година се регистрират около 2 милиона нови случаи.

Най-съществената цел за тазгодишния Световен ден за борба с хепатита обаче остава затвърждаването на стремежа към пълно елиминиране на вирусните хепатити до 2030 г. Счита се, че целта е напълно постижима, ако се изпълнява успоредно с горепосочените условия.

Профилактични грижи за черния дроб за превенция и по-успешно овладяване на хепатита

Дори след прекарано заболяване, включително хепатит, черният дроб има възможност за пълна регенерация на структурите си и работа в пълния си капацитет. Естествената регенерация на черния дроб може да се ускори с изцяло природни средства.

Природно средство, с което може да се подпомогне възстановяването на черния дроб и да се профилактира увреждането му, е Хептен / Hepten®. Той съдържа висококачествен екстракт от Бял трън с оптимално количество силимарин. Това е вещество с доказано хепатопротективно действие, осигуряващо комфорт за черния дроб и улесняващо регенерацията му при всички обратими форми на увреждане.

borola
Сподели: