чернодробни проблеми

Според статистическите данни на Световната Здравна Организация (СЗО) разпространението на чернодробните заболявания придобива размерите на епидемия. Общо цялата група чернодробни проблеми съставляват 5-тата водеща причина за смърт в световен мащаб. Отделно проблемите с черния дроб са второто най-разпространено медицинско състояние в областта на гастроентерологията.

Всичко това превръща грижите за черния дроб в приоритетна задача пред съвременния човек. В настоящата публикация ще обърнем внимание именно на успешните хепатопротективни мерки, на които можем да разчитаме. Преди това обаче ще разгледаме статистическите данни за разпространението на основните чернодробни проблеми сред световното население.

Чернодробни проблеми – разпространение

Стеатоза (омазнен черен дроб). Стеатозата се разглежда като най-леката и напълно обратима форма на увреждане на черния дроб. Данните на СЗО за разпространението на стеатозата датират от 1994 г. Тогава тя е засягала около 4% от световното население. През 2010 г. засегнатите са вече 10%. През 2016 г. със стеатоза са между 20% и 30% от хората по света. В западноевропейските развити страни, Африка, Близкия Изток и Латинска Америка стеатозата е разпространена сред над 30% от населението.

Стеатохепатит. Оставена нелекувана стеатозата прогресира до стеатохепатит, много по-труден за овладяване. Статистическите данни сочат, че в периода 1994 – 2016 г. броят на хората със стеатохепатит е нараснал от 6% до 20% от световното население.

Цироза на черния дроб. В предходна публикация посочихме, че цирозата е по-разпространена, отколкото се считаше досега. Причина за това е фактът, че в поне една трета от случаите цирозата протича безсимптомно в началните си фази. Статистиката на СЗО сочи, че в последните 22 години броят на страдащите от цироза е нарастнал повече от двойно – от 4.5% на 9.5% от населението. В посочения брой влизат всички хора с цироза, независимо в коя от четирите й фази се намират.

Посочените статистически данни не отчитат разпространението на вирусните чернодробни заболявания, например вирусния хепатит, тъй като то се влияе от други фактори и може да варира сериозно през годините. Важно е обаче да се отбележи, че и вирусните хепатити се диагностицират много по-често с всяка изминала година.

Причини за епидемиологичното разпространение на чернодробни проблеми

Състоянието на черния дроб се влияе много силно от общото състояние на организма. Епидемиологичното разпространение на чернодробни проблеми е тясно свързано с глобалното нарастване на случаите на:

  • затлъстяване
  • диабет
  • високо кръвно налягане и други увреждащи черния дроб състояния

Статистиката сочи, че тези състояния се диагностицират при все повече хора по света, а средно 50% от тях развиват и чернодробни проблеми.

Справянето с епидемиологичното разпространение на чернодробните проблеми преминава през няколко стъпки:

  • повишаване информираността на хората за риска от развитие на чернодробно заболяване
  • подобряване на грижите за черния дроб
  • информиран избор при подбора на продукти, подпомагащи функцията на черния дроб

В това отношение може да се разчита на природния продукт Хептен / Hepten®. Той съдържа пречистен и стандартизиран екстракт от силимарин – един от най-мощните природни хепатопротектори. Приемът на Хептен е удачно решение за превенция и навременно овладяване на споменатите чернодробни проблеми.

 

borola
Сподели: