интоксикация на черния дроб

Днес, повече хора от всякога страдат от хронични здравословни проблеми. Зачестяват и случаите, в които млади хора развиват заболявания, които доскоро са диагностицирани основно сред възрастните. Най-голямо внимание заслужават случаите на интоксикация на черния дроб, за които излизат изненадващи нови данни. Оказва се, че повече от 30% от случаите на интоксикация на черния дроб са в младежка възраст, а 1 от всеки 10 такива случая е провокиран от хранителни продукти.

Интоксикация на черния дроб при младежи

В предходна публикация посочихме връзката между хроничните чернодробни заболявания и затлъстяването. Данните на Световната Здравна Организация обаче показват, че темповете на разпространение на затлъстяването сред младежите са по-бавни от тези на чернодробните проблеми.

Този факт е накарал научен екип от Университета Емори (един от най-големите научноизследователски университети в света) да потърси и други причини за зачестяването на чернодробните проблеми сред младежите. В 10 годишен период научният екип проследява състоянието на около 10 хиляди младежи около 18-годишна възраст с хронична интоксикация на черния дроб. Установено е, че около 90% от случаите тя е последствие от развитието на стеатоза (омазнен на черния дроб). В останалите 10% обаче като основна причина за хроничната интоксикация на черния дроб се посочва прекомерният прием на определени хранителни продукти.

Сред тях се открояват чистата фруктоза и глюкозо-фруктозният сироп. Процесирането им значително натоварва черния дроб и води до трикратно увеличаване количеството на отложените в него мастни запаси. Тези данни показват, че в дългосрочен план 1 от всеки 10 младежи с хронични чернодробни проблеми ще влоши състоянието си дори само поради редовният прием на подобни хранителни продукти. Имайки предвид и останалите фактори, влошаващи състоянието на черния дроб, може да се очаква случаите на хронична чернодробна интоксикация да нараснат още по-драстично в близко бъдеще. Това налага да се обърне подобаващо внимание на профилактиката на чернодробните заболявания сред младите хора.

Интоксикация на черния дроб – превенция и по-бързо овладяване

Омазняването на черния дроб вече не е единственото широко застъпено чернодробно увреждане сред младежите. Почти съизмерима с него роля вече има и хроничната интоксикация на черния дроб. От този факт може да се направи един основен извод. Профилактичните мерки за намаляване омазняването на черния дроб вече трябва да се допълнят и от такива за ускоряване детоксикационните способности на този орган и за стимулиране на естествената му регенерация.

Природният продукт Хептен / Hepten® може да осигури комплексни грижи в това отношение. Мощният му ефект се дължи на включения в състава му екстракт от Бял трън с високо съдържание на силимарин.

Силимаринът е мощен антиоксидант, който инхибира навлизането на токсини през клетъчната мембрана на чернодробните клетки, стимулира синтезата на белтъчните структури, необходими за регенерацията на черния дроб и прекъсва процеса на окисление на липидите. Благодарение на тези си действия Хептен е подходящ за превенция и допълващо лечение на чернодробни заболявания, когато се изисква:

  • детоксикация на черния дроб
  • бързо регенериране на чернодробните структури
  • подобряване обмяната на веществата в черния дроб
borola
Сподели: