хепатит С

Лабораторният тест за установяване на вируса на хепатит С в кръвна проба е разработен през 1989 г. Въпреки изключително интензивните пручвания, изминалото време не е достатъчно, за да попадне хепатит С в групата на лечимите заболявания. Ефективен лек все още не е разработен, но е установена една ясна тенденция. При навременно откриване на хепатит С много хора реагират добре на лечението и оздравяват напълно. Това са най-вече младите хора, предимно от женски пол и със силна имунна система. В тази група попадат и хората, които разчитат на качествени хепатопротектори.

За 27-те години след разработването на диагностичен метод за хепатит С са установени отделните етапи в развитието на заболяването.

През какви стадии преминава развитието на хепатит С?

Както стана дума, при навременно установяване на хепатит С, много хора бързо елиминират вируса. Това само подчертава нуждата от регулярни чернодробни изследвания, особено при съмнение за хепатит. Хората, при които заразяването не се установи навреме, обикновено развиват хроничен хепатит и сериозни проблеми с черния дроб.

При хепатит С се разглеждат 4 отделни стадия на развитие на заболяването:

– остра фаза (остър хепатит, остро възпаление на черния дроб). Терминът “остър” в случая не се отнася за интензивността на проява на симптоми на чернодробно заболяване. В болшинството от случаите такива липсват дори в напредналите фази. Острата фаза на заболяването е периодът от около 6 месеца след заразяването с хепатит С. Изчислено е, че около 30% от хората в тази фаза успешно изчистват вирусните частици от тялото си с прилагане на адекватно лечение.

– хронифициране (развитие на хроничен хепатит С). 6 месеца след заразяването около 70% от болните не успяват да елиминират вируса и развиват хроничен хепатит С. Това означава, че имунната система е загубила борбата с вируса. Налице е вирусна инфекция, която изисква сериозно лечение, а за жалост, черния дроб не е единствения пострадал орган.

– компенсирана цироза. Цироза на черния дроб се развива, когато нормалната структура на черния дроб е придобила сериозни патологични изменения. Чернодробната тъкан (паренхим) се преобразува в т.нар. нефункционална фиброзна тъкан. Нарушава се кръвоснабдяването и кръвотока през черния дроб.

– декомпенсирана цироза. Това е финалната фаза от прогресията на хепатит С. Преходът между 3-ти и 4-ти етап много често трае поне 5-10 години. Уврежданията на черния дроб в тази фаза се считат за необратими.

За подобряване шансовете за справяне с хепатит С

В отделните стадии на заболяването, особено в по-ранните, се препоръчва прием на хепатопротектори като Хептен / Hepten®. Той подпомага дейността на чернодробните клетки и стимулира възстановяването им от пораженията, нанесени от вируса на хепатит С.

borola
Сподели: