хепатит

В последните 10 години датата 28 юли е повод да се обърне внимание на хепатит – едно от най-разпространените заболявания на черния дроб у нас, а и по света. Хепатит е заболяване, което заслужава да му се обръща сериозно внимание непрекъснато, а за да подчертаят това, учените от Световната Здравна Организация (СЗО) официално обявяват 28 юли за международен ден на борбата с хепатит.

Международен ден на борбата с хепатит – защо 28 юли?

Тази дата е подбрана поради факта, че именно на нея е роден човекът, открил и описал по-подробно вируса на хепатит B – д-р Барух Самуел Блумберг. Благодарение на неговото дело медицината в миналото обръща заслужено внимание на това чернодробно заболяване и започва разработването на методи за лечение на хепатит.

Международен ден на борбата с хепатит – цели и дейности

Ежегодно СЗО и Световният хепатитен алианс (СХА) обявяват новостите в лечението и превенцията на хепатита и задават послания и визии за внедряването им. На базата на тези данни регионалните организации по света адаптират тези послания на локално ниво така, че те да достигнат до максимален брой заинтересовани пациенти.
Именно повишаването на информираността на населението относно хепатита и провокирането на медиен интерес и обществен дебат са основните цели на здравните организации по света, включително и у нас, където е формирано Национално сдружение за борба с хепатита.

Хепатит – видове

Фактът, че СЗО обявява международен ден на борбата с хепатит и той става един от четирите световни здравни дни, признати от нея, е допълнително признание за социалната значимост на хепатит в различините му форми.

Според причината хепатитът се разделя на:

вирусен хепатит (хепатит А, B, С и др.)

– алкохолен хепатит

– токсичен (лекарствен) хепатит

По отношение на протичането на заболяването хепатитът се дели на:

– остър хепатит (остро протича най-вече хепатит А)

– хроничен хепатит

Хепатит – превенция и лечение

Както повечето сериозни здравни проблеми и при хепатит е много по-лесно и удачно да се профилактира, отколкото да се лекува. С тази цел на всеки гражданин се препоръчва поставянето на ваксина и провеждането на профилактично изследване за хепатит.

Необходимо е и да се следи за появата на характерните за хепатит симптоми като жълтеница, хронична умора, липса на апетит, загуба на тегло и др.

За лечение на хепатит се ползват различни методи според вида на заболяването и формата на протичане. При всички положения за допълване на лечението и за по-успешно възстановяване на черния дроб се препоръчва прием на хепатопротектори – продукти, стимулиращи дейността на чернодробните клетки.

Сред добре познатите и наложени хепатопротектори у нас се откроява Хептен / Hepten®. Това е природен продукт, безопасен при продължителна употреба, съдържащ силимарин като екстракт от Бял трън. Хептен се ползва успешно за поддържане и подобряване на чернодробните функции, както и като допълнение при процедури по детоксикация и прочистване на черния дроб.

borola
Сподели: